Bangladesh

Området kring Bangladesh huvudstad Dhaka hör till de mest tättbefolkade i världen. Landet blev självständigt 1971, tidigare var det en provins av Pakistan. Bangladesh är ett bengaliskt uttryck och betyder "Bengalens land". Den fackliga rörelsen i landet är splittrad och partipolitiserad.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
144 000 km2
Huvudstad
Dhaka
Språk
Bengali med flera
Ratificerade kärnkonventioner:
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 182

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Bangladesh är ett fattigt jordbruksland, samtidigt som många asiatiska låglöneindustrier har flyttat sin produktion till landet. Trots att huvudstaden Dhaka är en av Asiens största städer är Bangladesh som helhet föga urbaniserat. 80 procent av befolkningen lever på landbygden och hela 60 procent av arbetskraften arbetar inom jordbruket.

Textil- och klädindustrin står för 80 procent av Bangladesh export. Landet är världens tredje största exportör av kläder, efter Kina och Turkiet, men före Indien som kommer på fjärde plats. Totalt sysselsätter branschen 3,5 miljoner arbetare i Bangladesh. Klädindustrin har bidragit till att skynda på urbaniseringen, många kvinnor har lämnat landsbygden för att sy kläder i städernas fabriker. H&M är ett av de företag som använder flera leverantörer i Bangladesh, bara i Kina har H&M en ännu större produktion.

Den fackliga situationen: 

Fackföreningsrörelsen i Bangladesh är fragmentiserad, men inom kläd- och textilindustrin finns starka fackföreningar. Inom denna sektor sätts lönerna i praktiken av regeringen eftersom arbetsgivarna aldrig accepterar högre lönenivåer än de minimilönenivåer som beslutas av regeringen. Under många år har olika fackföreningar inom kläd- och textilindustrin samlats till stora protester med krav på höjda minimilöner.

Flera av de stora tygtillverkarna är statliga – och det är på de statliga fabrikerna som fackföreningsrörelsen har sin starkaste bas. Inom klädindustrin är bilden mer splittrad. På somliga industrier är organisationsgraden hög, men på de flesta fabriker finns inga fackliga organisationer alls.

Totalt är endast tre procent av arbetskraften fackligt organiserad, en andel som är jämförbar med Pakistan men ligger klart under andra länder i området som Indien, Nepal eller Sri Lanka.

Totalt existerar omkring 25 fackliga centralorganisationer i Bangladesh. De flesta är kopplade till något av landets politiska partier. Särskilt stort inflytande över fackföreningsrörelsen har de tre dominerande partierna – Awami League, Bangladesh National Party och Jatiya Party – som alla vid något tillfälle innehaft regeringsmakten. Endast en liten grupp fackföreningar, bland annat några förbund inom textilområdet, är partipolitiskt obundna.

Den 24 april 2013 rasade klädfabriken Rana Plaza rasade samman och 1138 arbetare dödades. Detta var en av de värsta industriolyckorna i världshistorien. Efter katastrofen har ilskan vuxit hos textil- och klädarbetare. De växande protesterna har bland annat lett till en höjning av minimilönerna och bättre kontroller av fabrikerna. Men många krav är ännu inte uppfyllda. En fråga som engagerat det globala facket IndustriAll är att anhöriga till döda fabriksarbetare ska få ekonomisk kompensation.

Ett krav har varit att alla klädföretag som bedrev tillverkning vid fabriken Rana Plaza ska avstå 0,2 procent av den vinst de gjort i Bangladesh för att stödja katastrofens offer. Flera stora globala klädföretag har dock vägrat att bidra ekonomiskt till stödfonden.

Under 2015 åtalades 42 personer för att ha ha förorsakat olyckan vid Rana Plaza. Bland annat åtalades den tidigare fabriksägaren för att ha struntat i varningar om att det fanns sprickor i den instabila byggnaden. Åtalet är historiskt, aldrig tidigare har någon åtalats för olyckor i landets textil- och klädindustri.

I kölvattnet av olyckan vid Rana Plaza har missnöjda arbetare deltagit i flera strejker. Det har i sin tur lett fram till att minimilönerna höjts. Protesterna har också skyndat på ett nytt global ramavtal mellan det globala facket IndustriAll och H&M. Utöver Bangladesh omfattar avtalet även Kambodja, Myanmar och Turkiet.

Fackliga organisationer: 

Följande organisationer är medlemmar i världsfacket ITUC: Bangladesh Free Trade Union Congress (BFTUC), Bangladesh Jatyatabadi Sramik Dal (BJSD), Bangladesh Labour Federation (BLF), Bangladesh Mukto Sramik Federation (BMSF), Bangladesh Sanjukta Sramik Federation (BSSF) och Jatio Sramik League (JSL). Dessa organisationer redovisar följande medlemsantal: BFTUC: 85 000, BJSD: 180 000, BLF: 102 000, BMSF: 204 000, BSSF: 155 000 och JSL: 150 000. Därutöver existerar ett 20-tal ytterligare centralorganisationer.

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken. Bangladesh har ratificerat de flesta av konventionerna men det förekommer ofta repression mot fackligt arbete.

I ILO:s databas Normlex hittar du alla ILO-konventioner och rekommendationer och aktuell information om vilka länder som ratificerat dem.

Ratificerade av landet:

Inte ratificerade av Bangadesh:

Senast uppdaterad: 

Januari, 2019, Mats Wingborg. 

För mer info kontakta info@uniontounion.org. För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och nyhetssajten LabourStart

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5 - Obefintlig garanti för fackliga rättigheter
Läs mer
5 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5 betyder ingen garanti för rättigheter.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt