Jemen

Jemen är beläget på i söder på den arabiska halvön. De militära striderna i landet har skapat en av nutidens största humanitära katastrofer. Jemens regering får stöd av Saudiarabien i inbördeskriget mot de iranstödda Hutirebellerna. Huvuddelen av befolkningen är i behov av humanitärt hjälp och skydd. De tidigare fackliga organisationerna har inte längre någon fungerande verksamhet.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
527 968 km2
Huvudstad
Sanaa
Språk
Arabiska
Ratificerade kärnkonventioner:
29 – 87 – 98 – 100 – 105 – 111 – 138 – 182

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Jemen är ett fattigt land. Huvuddelen av invånarna har bara gått i skolan några få år. Sysselsättningen domineras av jordbruk och BNP per capita är lägre än i Laos. Viktiga exportvaror har tidigare varit råolja, kaffe och bomull. Som en följd av inbördeskriget har handeln minskat. Redan innan inbördeskriget var sysselsättningsgraden låg och arbetslösheten hög, särskilt bland kvinnor och ungdomar.

Den fackliga situationen: 

På grund av väpnat våld och politiskt kaoshar det fackliga organisationerna slagits sönder. Strejker är tillåtna enligt lagen, men omgärdas av hårda restriktioner. Det är vidare vanligt att privata arbetsgivare förbjuder de anställda att organisera sig fackligt. Världsfacket ITUC har rapporterat om inskränkningar i de fackliga rättigheterna.

I Jemen slogs två tidigare fackliga organisationer samman till en statskontrollerad centralorganisation i samband med enandet av Nord- och Sydjemen. Den nya organisationen General Federation of Workers' Trade Union of Yemen (GFWTUY) uppger att man har omkring 350 000 individuella medlemmar. Siffrorna är dock flera år gamla och det är osäkert om det fortfarande existerar någon facklig verksamhet.

Fackliga organisationer: 

Fackliga centralorganisationer: General Federation of Workers' Trade Union of Yemen (GFWTUY).  På pappret finns också en ytterligare organisation, Yemeni Confederation of Labour Unions (YCLU). GFWTUY tillhör världsfacket ITUC och YCLU den kommunistiska fackliga internationalen WFTU.

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken. Jemen har ratificerat ILO:s kärnkonventioner, men krig och inbördeskrig har slagit sönder de fackliga rättigheterna.

I ILO:s databas Normlex hittar du alla ILO-konventioner och rekommendationer och aktuell information om vilka länder som ratificerat dem.

Ratificerade av Jemen:

Senast uppdaterad: 

December, 2019, Mats Wingborg. 

För mer info kontakta info@uniontounion.org. För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och nyhetssajten LabourStart

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5+ - Trade rights index 5+ short
Läs mer
5+ - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5+ betyder kollapsad rättsstat. Ingen garanti för rättigheter.

Utvecklingsprojekt i Jemen

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt