Algeriet

Algeriet, Afrikas till ytan största land, blev fritt 1962 efter ett långvarigt befrielsekrig mot Frankrike. Landet är ekonomiskt väl utvecklat efter afrikanska mått. Det finns två fackliga centralorganisationer som är anslutna till världsfacket, International Trade Union Confederation, ITUC.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
2 381 741 km²
Huvudstad
Alger
Språk
Arabiska, franska
Ratificerade kärnkonventioner:
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Olja och naturgas dominerar Algeriets ekonomi. Regeringen försöker stimulera utländska investeringar och har också genomfört en omfattande privatisering av statliga företag, men en stor del av den ekonomiska verksamheten står fortfarande under statlig kontroll. De sjunkande oljepriserna och de inre oroligheterna har dock medfört nya ekonomiska problem.

Arbetslösheten är hög och många algerier söker sig därför utomlands för sin försörjning. Bland ungdomar är arbetslösheten nära 25 procent. Den informella sektorn är stor och de som arbetar där har ofta mycket dålig arbetsmiljö och ingen som helst trygghet. Av dem som har formell anställning arbetar de flesta inom industrin och tjänstesektorn, men också i jordbruket. 

Den fackliga situationen: 

Fackliga rättigheter är lagstadgade men kränkningar är mycket vanliga. Strejker är lagliga och förekommer ofta. Facket har en stark ställning i samhället och var en av de viktigaste aktörerna i upproret våren 2019 som tvingade president Bouteflika att avgå. En protestvåg mot det auktoritära styret har fortsatt hela år 2019, bland annat genomfördes en tredagars generalstrejk. Det hårda fackliga klimatet och förföljelser av fackligt aktiva har ytterligare förvärrats 2020 och flera internationella protester har riktats mot regimen. 

Fackliga organisationer: 

Den fackliga landsorganisationen Union Générale des Travailleurs Algériens (UGTA) var från början en del av befrielserörelsen. UGTA spelade en avgörande politisk roll när enpartisystemet föll samman 1989. UGTA har deklarerat sitt oberoende från alla politiska partier, men har kritiserats för sitt nära samarbete med FLN, det ledande partiet. 

UGTA har drivit kampanjer mot sexuella trakasserier och en framgångsrik kampanj har ökat andelen kvinnor på arbetsmarknaden. UGTA som har 2 567 600 medlemmar är anslutet till ITUC, Union Syndicale des Travailleurs Magrebiens Arabe, USTMA och Organisation of African Trade Union Unity, OATUU. OATUUs generalsekreterare Arezki Mezhoud kommer från Algeriet.

En alternativ centralorganisation har bildats trots starkt motstånd från myndigheterna; CGATA Confédération générale autonome des travailleurs en Algéri  med 268 900 medlemma är också anslutet till ITUC. 

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken.

Algeriet har ratificerat samtliga åtta kärnkonventioner men brott mot konventionerna sker ständigt.

Senast uppdaterad: 

Uppdaterad december 2020, Kjell Kampe

Hittar du faktafel, har frågor eller vill diskutera innehållet i texten? Skriv gärna till info@uniontounion.org

För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och har grundläggande information om alla länder tillgängligt. Labourstart har en bra sökfunktion per land för nyheter om just arbetstagares rättigheter

 

 

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
5 - Obefintlig garanti för fackliga rättigheter
Läs mer
5 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 5 betyder ingen garanti för rättigheter.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt