Albanien

Fram till 1991 var Albanien ett auktoritär kommunistiskt land. Därefter har landet demokratiserats och stora ekonomiska reformer har genomförts. Jordbruket dominerar sysselsättningen och fackföreningsrörelsen är svag.

Fakta

Statsskick
Republik
Yta
28 700 km2
Huvudstad
Tirana
Språk
Albanska, dessutom talas grekiska och flera minoritetsspråk
Ratificerade kärnkonventioner:
29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182

Arbetsmarknad och ekonomi: 

Albaniens ekonomiska problem är fortfarande djupa. Omställningen från planekonomi till marknadsekonomi har varit smärtsam. Det är Europas näst fattigaste land, bara Moldavien har en ännu lägre BNP per capita. Arbetslöheten är också hög, omkring 15 procent, vilket lett till att många albaner lämnat landet för att söka jobb i andra länder. Samtidigt finns vissa positiva tecken, investeringarna ökar och landet har viktiga naturtillgångar bestående av både olja och naturgas som skulle kunna utvinnas i betydligt större utsträckning än i dag. Drygt hälften av landets arbetstagare arbetar inom jordbruket som totalt står för omkring en femtedel av landets ekonomi.

Den fackliga situationen: 

I Albanien finns två fackliga rörelser. Dels en reformerad fortsättning på den tidigare kommunistiska fackföreningen, idag kallas KSSH. Dels en nybildad rörelse, BSPSH. Den fackliga rörelserna har sammantaget tappat i styrka.

Efter andra världskriget tog det kommunistiska partiet makten i Albanien. Då bildades den kommunistiska fackföreningsrörelsen TUA, en organisation som aktivt deltog i hyllningar av landets diktator Enver Hoxa. Under demokratiseringen i början av 1990-talet reformerades TUA och bytte namn till KSSH (Trade Union Confederation of Albania). Ett resultat av demokratiseringen var att det för första gången i organisationens historia skett öppna omröstningar om vilka som ska ingå i KSSH:s ledarskap. Under samma period grundades även den alternativa fackföreningsrörelsen, BSPSH (Union of Independent Trade Unions of Albania). En förebild för BSPSH var polska Solidaritet. 

Relationen mellan de två fackliga centralorganisationerna KSSH och BSPSH präglas av motsättningar. Landsorganisationen KSSH samarbetar med det reformerade kommunistpartiet, numera med namnet Albaniens Socialistparti, medan BSPSH är allierat med Demokratiska Partiet (DP). Tillsammans har KSSH och BSPSH omkring 200 000 medlemmar. Den fackliga anslutningen är i huvudsak koncentrerad till ett antal industribranscher och till den offentliga sektorn.

Fackliga organisationer: 

Fackliga centralorganisationer: Trade Union Confederation of Albania (KSSH) och Union of Independent Trade Unions of Albania (BSPSH). Båda är medlemmar i Världsfacket ITUC

Ratificerade kärnkonventioner: 

ILO:s åtta kärnkonventioner gäller alla människor i alla länder oavsett om deras regeringar ratificerat dem eller inte, eftersom det handlar om mänskliga rättigheter. Trots det är det ändå viktigt att så många länder som möjligt ratificerar konventionerna, så att de inte förlorar sin legitimitet. Att ratificera en konvention sänder en signal om att landet tar frågan på allvar och innebär i praktiken att landet själv ska se till att lagstiftningen i landet är i linje med de krav som konventionen ställer. Det är dock ingen garanti för att länderna följer konventionen i praktiken. Det är oklart i vilken mån Albanien följer konventionerna.

I ILO:s databas Normlex hittar du alla ILO-konventioner och rekommendationer och aktuell information om vilka länder som ratificerat dem.

Ratificerade av Albanien:

Senast uppdaterad: 

Januari, 2019, Mats Wingborg. 

För mer info kontakta info@uniontounion.org. För mer bakgrund och fakta om landet som inte rör just arbetsmarknad och facklig verksamhet rekommenderar vi Utrikespolitiska institutets sida Landguiden som uppdateras dagligen och nyhetssajten LabourStart

Världsfackets rättighetsindex
1
2
3
4
5
5+
3 - Trade rights index 3 short
Läs mer
3 - Världsfacket ITUC:s Global Rights Index rankar världens sämsta länder att arbeta i. Indexet omfattar 142 länder som rankas på en skala mellan 1 och 5. Betyg 1 är bäst och 5 är sämst. Rankingen baseras på graden av respekt för de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. 3 betyder att det sker regelbundna kränkningar.

Facket i världen

I Union to Unions databas Facket i Världen kan du hitta information om arbetsmarknaden och den fackliga situationen i 144 låg- och medelinkomstländer. Databasen uppdateras kontinuerligt för att det ska finnas uppdaterad information på svenska om facket runt om i världen. Du kan också läsa om de svenska fackens utvecklingsprojekt