Foto: Susanne HedbergSofia Östmark, kanslichef på Union to Union.
2019-12-19

2019 – året som gått

 2019 börjar närma sig sitt slut och det är hög tid att blicka tillbaka på året som gått – Union to Unions 2019. För mig som chef för de svenska fackförbundens gemensamma organisation för internationellt utvecklingssamarbete har det varit en otroligt givande, lärorikt och inspirerande tid. Året som gått har varit händelserikt både i omvärlden och för oss som organisation, säger Sofia Östmark.

Året som gått har varit händelserikt både i omvärlden och för oss som organisation. Det har på många sätt varit en oroande utveckling i världen – ökad ojämlikhet och minskat demokratiskt utrymme vilket inkluderar rätten att organisera sig i ett fackförbund. Årets Global Rights Index som analyser hur det ser ut med fackliga rättigheter runt om i världen visade att rätten att organisera sig inskränks i allt fler länder. Något vi i Sverige ser som en självklar rättighet. (Läs mer här om vad de fackliga ledarna har sagt om detta).

Greta Thunberg-effekten är en inspirerande kraft

Hotet mot vårt klimat ökar också och det börjar bli bråttom. Greta Thunberg-effekten är en inspirerande kraft som har lett till allt mer medvetenhet kring miljö- och klimatfrågor i Sverige. Men vi vet samtidigt att alla inte delar den bilden. Det nyligen avslutade klimatmötet i Madrid var en besvikelse. Jag hade hoppats på mer. Vi på Union to Union har under 2019 arbetat alltmer med miljö och klimat och det som kallas en ”Just Transition”, en socialt rättvis grön omställning. Facken har en avgörande roll att spela. Människor behöver se att klimatförändringar inte bara är ett hot utan också en möjlighet. Omställning handlar inte bara om att fasa ut förorenande industrier utan det handlar också om nya jobb, nya industrier, ny kompetens och nya investeringar – en möjlighet till att skapa en mer jämlik och långsiktigt hållbar ekonomi. 

Ett konkret exempel på komplexiteten i dessa frågor i en allt mer sammanlänkad värld är att när vi i Sverige blir mer medvetna och väljer att använda elbilar och elcyklar produceras komponenterna i dessa batterier på olika marknader i världen där arbetsvillkoren ofta är utmanande. Efterfrågan på kobolt till batterierna i elektriska bilar förväntas öka med 2400 procent de närmaste 15 åren. Denna massiva efterfrågan kommer att ha sociala och ekonomiska kostnader. Gruvarbete är ett av världens farligaste jobb. Medan gruvarbetare utgör endast 0,4 procent av världens arbetskraft står sektorn för tre procent av dödsolyckor på arbetsplatsen. 11 000 gruvarbetare om året dör på jobbet – det är 30 dödsfall per dag! Arbetet med anständiga arbetsvillkor i leverantörskedjor är kanske viktigare än någonsin och här spelar det fackliga utvecklingssamarbetet en avgörande roll. Jag drivs av den centrala roll Union to Union, tillsammans med de svenska och internationella fackföreningarna, spelar i dessa frågor. Vårt arbete gör skillnad!

2019 - en positiv utveckling för Union to Union

När vi tittar på 2019 för Union to Union som organisation ser vi en positiv utveckling, vårt arbete ger varje år glädjande resultat. Under de senaste månaderna har jag besökt de projekt som Union to Union har tillsammans med de svenska fackförbunden i både Kenya och Kambodja. Det var många intressanta möten och inspirerande att se vilken skillnad arbetet gör. Kvinnorna som jag mötte på Vegpro i Nairobi, ett företag som packar grönsaker för vidare export till Europa, var nog det som berörde mig allra mest. Där har det arbetet som genomförs av svenska och kenyanska partners inom ramen för Union to Unions projekt bidragit till att fler, framförallt kvinnor, har engagerat sig i facket. Det har även lett till betydande resultat både på jobbet och för dessa kvinnor som individer. På arbetsplatsen har facket förhandlat fram ett kollektivavtal som ger arbetstagare större trygghet och bättre rättigheter bland annat när det kommer till övertid och arbetet med att bekämpa sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det var också tydligt hur engagemanget i facket har gett kvinnorna ett starkare självförtroende och egenmakt och därmed modet att tala inför människor och stå upp för sina rättigheter.

Framåtblick

2020 kommer bli ett spännande år för Union to Union med nytt strategisk partneravtal med Sida och att fortsätta den förändringsresa som organisationen påbörjat. För att summera 2019 och blicka framåt för ett spännande nytt decennium vill jag avsluta denna årskrönika med ett citat om att våga som jag hoppas kan vägleda början på vårt nya år:  

”Success is not final. Failure is not fatal. It’s the courage to continue that counts” (Winston Churcill).

Med de orden önskar jag er ett riktigt bra avslut på 2019 och ser fram emot att arbeta tillsammans med er under 2020.  

Sofia Östmark
kanslichef, Union to Union